آغاز اجرای فونداسیون توربین و ژنراتور واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

با اتمام عملیات شمع ریزی در بخش فونداسیون های اصلی، عملیات اجرای فونداسیون توربین و ژنراتور واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین، احداث فونداسیون توربین و ژنراتور به دلیل ایجاد بستر مناسب جهت قرار گیری توربین واحد گاز و ژنراتور بسیار با اهمیت بوده و اجرای این فعالیت با دقت بالا از پیش نیازهای نصب توربین می باشد.