آغاز تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

فعالیت های مربوط به تعمیرات اساسی واحد چهارم گازی (G14) نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم از اواخر آبان ماه آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به منظور انجام تعمیرات اساسی از تاریخ 96/08/20 از مدار خارج شده و فعالیت های تعمیراتی بر روی این واحد توسط متخصصین ذیربط در دست اجرا می باشد.

طبق پیش بینی های انجام شده تعمیرات واحد مذکور تا اواخر بهمن ماه ادامه خواهد داشت.