آغاز ساخت ساختمان سوئیچگیر نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

عملیات ساخت ساختمان سوئیچگیر نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز جهت استقرار تابلوهای برق در این ساختمان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین، این ساختمان به دلیل استقرار سیستم های کنترلی و دستگاههای مانیتورینگ نیروگاه در آن دارای اهمیت
می باشد.

شرکت توسعه انرژی متین، مدیریت طرح، مشاوره و نظارت کارگاهی را در احداث این نیروگاه به عهده دارد.

پیمانکار اصلی احداث این نیروگاه، بر عهده شرکت GIC International است.