مناقصه عمومی انتخاب پیمانکاران بهره برداری و تعمیرات نیروگاه هرمز و خرید قطعات یدکی

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید. لذا از شرکتهای دارای صلاحیت، دعوت می شود در صورت تمایل جهت دریافت و تکمیل اسناد مناقصات از تاریخ 15/05/98 به شرکت توسعه انرژی متین (مدیر طرح) به نشانی تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک 9، طبقه دوم مراجعه نمایند.

  • مناقصه انتخاب پیمانکار بهره برداری، تعمیرات جاری و خرید قطعات مصرفی نیروگاه هرمز
  • مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیرات HGPI واحد گاز نیروگاه هرمز
  • مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز تعمیرات HGPI واحد گاز نیروگاه هرمز
  • مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک توربین گاز 2-94V نیروگاه هرمز