افتتاح بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین در تاریخ 97/05/24 با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو و استاندار مازندران افتتاح شد.

نیروگاه سیکل ترکیبی460 مگاواتی کاسپین در شهرستان نوشهر احداث شده است. این نیروگاه اولین نیروگاه سیکل ترکیبی تک محوره (Single Shaft) می باشد که بخش گاز آن در تاریخ 97/04/31 با شبکه سراسری سنکرون شد و با تولید 220 مگاوات در مدار قرار گرفت.

نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین با سرمایه گذاری شرکت آریان ماهتاب گستر احداث شده است.

شرکت توسعه انرژی متین بعنوان مشاور شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نیروگاه را عهده دار میباشد.