افتتاح فاز نخست ( بخش گاز) نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو

بخش گاز فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو در تاریخ ۹۷/۰۸/۲۸ با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو و هئیت همراه افتتاح شد.

نیروگاه سیکل ترکیبی ۲۸۵ مگاواتی ماکو در استان آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو در حال احداث می باشد. نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو در دو فاز اجراء خواهد شد که فاز اول متشکل از یک بلوک سیکل ترکیبی شامل دو واحد گازی و دو واحد بخار مجموعا” به ظرفیت ۱۱۰ مگاوات می باشد. سوخت اصلی واحدها، گاز طبیعی بوده که از طریق اتصال به خط لوله صادراتی ترکیه تامین خواهد شد. سوخت پشتیبان واحدها گازوئیل است که از طریق حمل با تانکر و ذخیره در مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی تامین می گردد . توربین های گازی نیروگاه ازنوع MD400 چینی می باشد.

نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو با سرمایه گذاری شرکت AVIC و شرکت گلبرق ارومیه در حال احداث می باشد.
شرکت توسعه انرژی متین بعنوان مشاور شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نیروگاه را عهده دار میباشد.