انجام تعمیرات نیمه اساسی واحد دوم گاز-نیروگاه جهرم

با توجه به مشکلات مشاهده شده در بازدید دوره ای واحد دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم و پس از انجام بررسی‌ها، هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم، تعمیرات نیمه اساسی (اصلاحی) واحد دوم بخش گاز نیروگاه در تاریخ 01/12/94 آغاز گردیده است.