Matin

021-88211483

ساخت یک صنعت خورشیدی نیرومند برای قدرت بخشیدن به ایران

صلاحیت اجرای نیروگاه های خورشیدی حمایتی

شرکت توسعه انرژی متین طی دو دوره ارزیابی کیفی صلاحیت مجریان طرح نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی حمایتی توسط ساتبا، موفق به اخد مجوز احداث ۳۰۰۰ سامانه در سال شد. در این ارزیابی تنها ۲۷ شرکت موفق به تایید صلاحیت شدند که شرکت متین یکی از آنهاست.

امروزه تامین انرژی الکتریکی پایدار یکی از نیازهای اولیه مشترکین خانگی، ادارات دولتی و کارخانجات صنعتی میباشد. در این خصوص، افزایش پیوسته جمعیت، استفاده از دستگاههای استخراج رمز ارز و بحران آب موجب نیاز کشورمان به احداث مولدهای انرژی الکتریکی شده است. مطابق با اطالعات ارائه شده توسط وزارت نیرو، حداکثر بار الکتریکی در ظهر تابستان 1400 ،حدود 15 درصد بزرگتر از مجموع توان تولیدی کلیه نیروگاههای موجود در کشور میباشد. این کمبود توان موجب قطعیهای مکرر برنامه ریزی شده در فصل تابستان گردید.

از سوی دیگر، در کنار مولدهای مقیاس بزرگ که غالباً بر مبنای سوختهای فسیلی کار میکنند، انرژیهای تجدیدپذیر در دنیا مورد توجه قرار گرفته اند. در میان انواع نیروگاه های تجدیدپذیر، مولدهای خورشیدی به دلیل تولید انرژی پاک و امکان نصب در انواع ظرفیت ها (خانگی تا پارکهای خورشیدی)، بیش از سایر فنآوری ها مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. با توجه به بهره برداری ساده و نگهداری ناچیز این نیروگاه ها به دلیل عدم عضو مکانیکی متحرک، بیش از 140.000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در سال 2021 در دنیا نصب شده است که مشابه سه سال گذشته، بیشترین ظرفیت نصب شده در بین انواع فنآوری های تولید انرژی الکتریکی است.

بیشترین بار الکتریکی در ایران به دلیل ورود وسایل خنک کننده (کولرهای آبی و گازی)، در ظهر تابستان رخ می دهد. از آنجا که تابش دریافتی از خورشید در این شرایط در بهترین وضعیت قرار دارد، تولید نیروگاه های خورشیدی در مقادیر حداکثری بوده و در نتیجه بیشترین نقش را در تامین این بار دارند. از اینرو با توجه به نیاز روز افزون احداث نیروگاه های خورشیدی به عنوان موثرترین فنآوری جهت تامین بار الکتریکیِ حداکثری در ظهر تابستان از سویی و پتانسیل بالای تابشی در کشورمان از سوی دیگر، احداث این مولدها در سال های اخیر از طریق قوانین تشویقی متعدد مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به نیاز وزارت نیرو جهت افزایشِ ظرفیت تولید انرژی الکتریکی، قوانین تشویقی متعددی به منظور افزایش استقبال صنعتگران و مشترکین عادی ویژه این نیروگاه ها تصویب شده است. این قوانین تشویقی در راستای توجیه پذیری اقتصادی طرح و جبران هزینهی اولیهی بالای این نیروگاه ها تصویب و اجرا شده است. موثرترین سیاست تشویقی موجود شده در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا، تعرفه تزریق میباشد که در آن، انرژی تولید شده توسط نیروگاه خورشیدی به شبکه سراسری برق، تزریق و با یک قیمت بسیار مناسب فروخته میشود. در ایران نیز در سالهای اخیر، وزات نیرو سیاست هایی را جهت توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر به خصوص در حوزه خورشیدی اتخاذ کرده است که آخرین و موثرترین آنها، تعرفه تزریق است. بر طبق قانون جاری در کشور، خرید تضمینی 20 ساله انرژی تولیدی توسط نیروگاههای تجدیدپذیر شامل نیروگاههای خورشیدی، با سرمایه گذاری بخش خصوصی دنبال میشود.

شرکت توسعه انرژی متین یکی از شرکت های فعال در زمینه طراحی و مهندسی، تامین کالا و اجرای نیروگاه های خورشیدی بوده و آماده همکاری با سایر شرکت ها به عنوان پیمانکار می باشد.