انعقاد قراردادهای بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

قراردادهای بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی فارس در سال 1400 بین شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس (مالک نیروگاه) و شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس (بهره بردار) منعقد و در تاریخ 1400/08/01 ابلاغ و مبادله شد.

بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، از طریق انعقاد سه قرارداد “خرید برق” و “تعمیرات جاری و دوره ای” و “تامین قطعات یدکی” انجام می پذیرد.

نظارت بر بهره برداری و اجرای قراردادهای مذکور توسط شرکت توسعه انرژی متین (بعنوان مشاور مالک نیروگاه) انجام می شود.