بازدید معاون وزیر نیرو از پروژه تکمیل بخش بخار نیروگاه جهرم

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با حضور در محل نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم از پروژه احداث بخش بخار این نیروگاه بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین که مدیریت طرح این نیروگاه را بر عهده دارد، این بازدید در تاریخ 96/02/24 انجام شد و تعدادی از مدیران این نیروگاه توضیحات لازم را به معاون وزیر نیرو ارائه کردند.