برقداری پست بلافصل نیروگاه خرم آباد

با تلاش و پیگیری مدیران، دست اندرکاران و کارکنان پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، پست بلافصل نیروگاه خرم آباد(پست خرم)، در تاریخ 98/11/13 با اتصال به شبکه سراسری برقدار شد.