تحویل موقت سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهداشتی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

پروژه احداث سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهداشتی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که با هدف حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده شدن آبهای زیر زمینی و استفاده از پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز نیروگاه آغاز گردیده بود، با اتمام پروژه و ابلاغ کارفرما تحویل موقت و در اختیار بهره بردار نیروگاه قرار گرفت.

پیمانکار کلید در دست پروژه، شرکت زرنگار شیراز بوده است. قرارداد پروژه در تاریخ 11/07/97 از سوی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس (مالک نیروگاه و کارفرمای پروژه) ابلاغ و عملیات اجرایی آن از آذر ماه  سال 97 در محل نیروگاه آغاز و سیستم جمع آوری فاضلاب ساختمانها و تاسیسات نیروگاه در مرداد 98 به پکیج تصفیه فاضلاب مرتبط گردید.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.