تقدیر وزیر نیرو از شرکت متین در راستای به ثمر رسیدن بخش گاز نیروگاه گهران

با تلاش های همکاران شرکت توسعه انرژی متین، بخش گاز نیروگاه گهران در تاریخ 1395/9/12 افتتاح گردید، که در این راستا وزیر نیرو از زحمات همکاران شرکت متین تقدیر نمود.