تمدید پروانه احداث نیروگاه خورشیدی بوئین زهرا

با نزدیک شده به اتمام مهلت پروانه احداث نیروگاه خورشیدی بویین زهرا، شرکت توسعه انرژی متین بعنوان مدیر طرح مذکور، اقدام به تمدید مهلت احداث نیروگاه نمود.

پروژه نیروگاه  خورشید بویین زهرا از نوع فتوولتاییک با ظرفیت اسمی 10 مگاواتی بوده و کارفرمای آن شرکت تولید انرژی فانوس آپادانای کهکشان می باشد. این فرآیند طی تقاضایی به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا) و توسط مدیر طرح صورت پذیرفت. این پروژه در حال حاضر در شرایط پیشبرد و اقدامات آغازین می باشد. تمدید پروانه احداث و اخذ مجوزهای مربوطه، پس از بررسی های لازم به مدت 6 ماه تمدید خواهد شد.