تمدید مجوز اتصال به شبکه تا آخر فروردین 99

بدنبال تمدید پروانه احداث نیروگاه خورشیدی شاهرود تا اواخر فروردین سال 99 و درخواست رسمی از ساتبا جهت عقد قرارداد خرید تضمینی برق و بدلیل پایان یافتن زمان مجوز اتصال به شبکه این نیروگاه، در ماه گذشته طی درخواستی از شرکت برق منطقه ای سمنان تقاضا گردید تا با تمدید این مجوز موافقت گردد. در این خصوص لازم بود تا مستندات ارسالی مجددا مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد که این کار انجام شده و پس از پیگیری های لازمه نهایتا این مجوز تا زمان پایان پروانه احداث (اواخر فروردین 99) مجددا مورد تایید قرار گرفت که یک نسخه از آن در ادامه آورده شده است. بدین ترتیب هیچ مانعی جهت عقد قرارداد خرید تضمینی با ساتبا باقی نمانده و در صورت تکمیل فرآیند توافق با سرمایه گذار، این مهم قابل انجام خواهد بود.