تمدید پروانه احداث نیروگاه خورشیدی بوئین زهرا

با توجه به اتمام مهلت پروانه احداث نیروگاه خورشیدی بویین زهرا، شرکت توسعه انرژی متین بعنوان مدیر طرح مذکور، اقدام به تمدید آن نمود. این فرآیند طی تقاضایی به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا) و توسط مدیر طرح صورت پذیرفت.

پروژه نیروگاه  خورشیدی بویین زهرا از نوع فتوولتاییک با ظرفیت اسمی ۱۰ مگاوات بوده و کارفرمای آن شرکت تولید انرژی فانوس آپادانای کهکشان می باشد.

این پروژه در حال حاضر در شرایط پیشبرد بوده و طی شش ماه آینده اخذ مجوزهای سه گانه از ادارات امور اراضی، محیط زیست و برق منطقه ای دنبال میگردد.