تمدید پروانه احداث نیروگاه خورشیدی شاهرود

با توجه به اتمام مهلت پروانه احداث نیروگاه خورشیدی شاهرود، شرکت توسعه انرژی متین بعنوان مدیر طرح مذکور، اقدام به تمدید آن نمود. این فرآیند طی تقاضایی به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا) و توسط مدیر طرح صورت پذیرفت.

پروژه نیروگاه  خورشیدی شاهرود از نوع فتوولتاییک با ظرفیت اسمی ۱۰ مگاوات بوده و کارفرمای آن شرکت مولد نیروی نسیم سینا می باشد.

کلیه مجوزهای مورد نیاز این پروژه اخذ گردیده و طی شش ماه آینده، شناسایی سرمایه گذاران و پیمانکار اصلی نهایی شده و قرارداد خرید تضمینی برق با ساتبا منعقد میگردد.