احداث سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهداشتی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

پروژه احداث سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهداشتی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس آغاز گردید. پیمانکار کلید در دست احداث این سیستم، شرکت زرنگار شیراز است. قرارداد در تاریخ 97/07/11 از سوی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس (مالک نیروگاه) ابلاغ و عملیات اجرایی آن از آذر ماه آغاز شده است.  بخش عمده تجهیزات از سوی پیمانکار تامین و به محل اجرا در نیروگاه انتقال یافته است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.