سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در تاریخ 97/01/26 با شبکه سراسری سنکرون گردید.

شرکت توسعه انرژی متین در این پروژه بعنوان مدیر طرح (MC) فعالیت داشته و مالک نیروگاه شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می باشد.

این نیروگاه دارای 6 واحد گازی در حال بهره برداری و 3 واحد بخار 160 مگاواتی می باشد که با تلاش های صورت گرفته اولین واحد بخار آن در ساعت 12:09 مورخ 97/01/26 با شبکه سراسری سنکرون گردید.