سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۶ با شبکه سراسری سنکرون گردید.

شرکت توسعه انرژی متین در این پروژه بعنوان مدیر طرح (MC) فعالیت داشته و مالک نیروگاه شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می باشد.

این نیروگاه دارای ۶ واحد گازی در حال بهره برداری و ۳ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی می باشد که با تلاش های صورت گرفته اولین واحد بخار آن در ساعت ۱۲:۰۹ مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ با شبکه سراسری سنکرون گردید.