عقد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه خورشیدی شاهرود

در پی اخد کلیه مجوزهای موردنیاز جهت احداث نیروگاه خورشیدی شاهرود، در تاریخ 30 ام دی ماه باحضور نمایندگان شرکت پروژه (شرکت مولدنیروی نسیم سینا) در محل ساتبا قرارداد خرید تضمینی 20 ساله این نیروگاه منعقد گردید. شرکت توسعه انرژی متین در طول دوره پیشبرد این پروژه  به عنوان مشاور و راهبر پروژه فعالیت می نماید. ظرفیت اسمی این نیروگاه 10 مگاوات بوده و قرار است در زمینی به مساحت 20 هکتار در جنوب شرقی شهرستان شاهرود احداث گردد.

این پروژه اکنون در مرحله دریافت تقاضا از سرمایه گذاران قرار دارد.