واگذاری مدیریت طرح بخش بخار نیروگاه چابهار به شرکت توسعه انرژی متین

به گزارش روابط عمومی شرکت، توسعه انرژی متین قرارداد خدمات مدیریت طرح احداث بخش بخار نیروگاه چابهار به کارفرمایی شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا با شرکت توسعه انرژی متین به امضا رسید و قرار است این پروژه تا تاریخ 1399/08/03 در شهرستان چابهار اجرایی شود.