فراخوان شناسائی و ارزیابی کیفی شرکت های داوطلب شرکت در مناقصه

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در نظر دارد از طریق برگزاری فراخوان عمومی نسبت به شناسایی شرکت های واجد صلاحیت جهت خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین (دود خروجی) بر روی استک های HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت که تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان را دارند دعوت می گردد تا نسبت به دریافت اسناد فراخوان از طریق این سایت اقدام نموده و پس از تکمیل فرم ها و تهیه مدارک لازم، تا پایان ساعت اداری روز چهار شنبه مورخ 96/05/08 به  آدرس شرکت توسعه انرژی متین (مدیر طرح) ارسال نمایند. همچنین متقاضیان می توانند جهت هرگونه سوال با شماره تلفن های 7-88034136 تماس حاصل نمایند.