لیست پروژه های شرکت در یک نگاه

۱- پروژه‌هاي در دست اجرای شركت در زمينه مديريت طرح (MC) مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی

رديف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما مدت قرارداد (ماه) سال شروع توضیحات
 ۱ تجديد ارزيابي دارائيهاي شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت زير مجموعه انتخاب مشاور تجديد ارزيابي دارائيهاي شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت زير مجموعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) ۴ ۹۹ معرفی پروژه
۲ نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز خدمات نظارت بر بهره برداری و فروش برق شرکت توسعه برق غدیر اوکسین

(سرمایه گذاری غدیر)

۲۷ ۹۸ معرفی پروژه
۳ خدمات جلب مشارکت خدمات مدیریت طرح جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مشترک در احداث نیروگاه های حرارتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) ۳۶ ۹۷ معرفی پروژه
۴ نیروگاه ماکو خدمات مهندسی نظارت عالیه، نظارت کارگاهی، بازار برق و ECA نیروگاه سیکل ترکیبی ۲۸۵ مگاواتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) ۴۸ ۹۶ معرفی پروژه
۵ نیروگاه خورشیدی بوئین زهرا مدیریت طرح، مشاوره و خدمات مهندسی نیروگاه ۱۰ مگاواتی فتوولتائیک در استان قزوین شرکت تولید انرژی فانوس آپادانا ۲۷ ۹۷ معرفی پروژه
۶ نیروگاه کاسپین

(غرب مازندران)

خدمات مهندسی نظارت عالیه، نظارت کارگاهی، بازار برق و ECA نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) ۴۸ ۹۶ معرفی پروژه
۷ نیروگاه خورشیدی شاهرود مدیریت طرح، مشاوره و خدمات مهندسی نیروگاه ۱۰ مگاواتی فتوولتائیک در استان سمنان شرکت مولد نیروی نسیم سینا ۲۷ ۹۶ معرفی پروژه
۸ نیروگاه هرمزان خدمات مهندسی دوره پیشبرد نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر ۵۷ ۹۳ معرفی پروژه
۹ نیروگاه قشم خدمات مهندسی دوره پیشبرد نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی شرکت تولید انرژی گستر قشم ۵۳ ۹۳ معرفی پروژه
۱۰ نیروگاه هرمز مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۲۳۵ مگاواتی BOO شرکت توسعه برق غدیر اوکسین

(سرمایه گذاری غدیر)

۹۶ ۹۲ معرفی پروژه
۱۱ نیروگاه سیکل ترکیبی فارس نظارت بر بهره برداری و تعمیرات و عملیات فروش برق و بررسی صورتحسابهای بازار برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۰۳۵ مگاواتی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس ۷۴ ۹۱ معرفی پروژه
۱۲ نیروگاه ماهشهر نظارت کارگاهی نیروگاه گازی ۶۴۸ مگاواتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) ۱۲۰ ۸۸ معرفی پروژه

 

۲- پروژه‌هاي خاتمه یافته شركت در زمينه مديريت طرح (MC) پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی

رديف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما سال خاتمه توضیحات
۱ نیروگاه چابهار مدیریت طرح، نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی چابهار در استان سیستان و بلوچستان شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا (بنیاد مستضعفان) ۹۸ معرفی پروژه
۲ نیروگاه خرم آباد مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۶۸ مگاواتي BOO شرکت مولد نیروی خرم آباد
(بنیاد مستضعفان- شرکت سنا)
۹۸ معرفی پروژه
۳ نيروگاه تهران ۲ مدیریت طرح احداث نيروگاه سيكل تركيبي ۵۰۰ مگاواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا

(سرمایه گذاری غدیر)

۹۸ معرفی پروژه
۴ نيروگاه جنوب فارس مدیریت طرح احداث نيروگاه سيكل تركيبي ۱۰۰۰ مگاواتي BOO در استان فارس شرکت انرژی تابان پویا

(سرمایه گذاری غدیر)

۹۸ معرفی پروژه
۵ نیروگاه جهرم مديريت طرح احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۴۴۴مگاواتی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

(وابسته به بانک‌های سپه،تجارت و ملت)

۹۷ معرفی پروژه
۶ نيروگاه جنوب فارس مدیریت طرح دوره پیشبرد و مقدماتی نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۰۰۰ مگاواتی BOO شركت انرژی تابان پویا ۹۰ معرفی پروژه
۷ نيروگاه ساوه مدیریت طرح دوره پیشبرد نيروگاه سيكل تركيبي ۵۰۰ مگاواتي BOO گروه صنعتي صفا ۸۸ معرفی پروژه
۸ آب شیرین کن بندرعباس مدیریت طرح دوره پیشبرد و مقدماتی آب شیرین کن ۱۰۰ هزار متر مکعب در روز BOT شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ۸۸ معرفی پروژه
۹ نيروگاه يزد مدیریت طرح نيروگاه سيكل تركيبي ۵۰۰ مگاواتي BOO شركت سرمايه گذاري ايران ۸۸ معرفی پروژه

 

۳- پروژه‌هاي خاتمه یافته شركت در زمينه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی

رديف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما سال خاتمه توضیحات
۱ نيروگاه تهران ۲ خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نيروگاه

سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتي

شرکت انرژی تابان پویا ۹۸ معرفی پروژه
۲ نیروگاه گهران سیرجان خدمات مهندسی نظارت عالیه، نظارت کارگاهی، بازار برق و ECA نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) ۹۸ معرفی پروژه
۳ نیروگاه جهرم نظارت بر بهره برداری و تعمیرات و بازار برق نیروگاه سیکل ترکیبی۱۴۳۴مگاواتی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

(وابسته به بانک‌های سپه،تجارت، ملت و پست بانک)

۹۶ معرفی پروژه
۴ نیروگاه هرمز خدمات مهندسی طراحی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی ۲۳۵ مگاواتی BOO شرکت غدیر اینترنشنال – GIC

(وابسته به شرکت سرمایه گذاری غدیر)

۹۶ معرفی پروژه
۵ نيروگاه جنوب فارس خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نيروگاه سیکل ترکیبی ۱۰۰۰ مگاواتی BOO (فاز۲) شرکت انرژی تابان پویا ۹۵ معرفی پروژه
۶ کارخانه آلومینیوم المهدی مطالعه وطراحی کاهش توان رآکتیو و اصلاح کیفیت برق مصرفی کارخانه شرکت آلومینیوم المهدی ۹۴ معرفی پروژه
۷ نیروگاه علی آباد خدمات مهندسی دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد شرکت تولید برق آذرخش

(وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت مپنا)

۹۴ معرفی پروژه
۸ نیروگاه خرم آباد خدمات مهندسی دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد شرکت مولد نیروی خرم آباد ۹۳ معرفی پروژه
۹ نيروگاه بادی دامغان خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نيروگاه

بادي ۱۰۰ مگاواتي

شرکت مولد نیروی نسیم سینا ۹۳ معرفی پروژه
۱۰ نیروگاه بهبهان مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

۹۲ معرفی پروژه
۱۱ نیروگاه هریس مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

۹۲ معرفی پروژه
۱۲ نیروگاه سبزوار مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

۹۲ معرفی پروژه
۱۳ نیروگاه رفسنجان مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

۹۲ معرفی پروژه
۱۴ نیروگاه زنجان ۴ (اشراق) مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

۹۲ معرفی پروژه
۱۵ نیروگاه زاهدان مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

۹۲ معرفی پروژه
۱۶ نیروگاه خمین مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

۹۲ معرفی پروژه
۱۷ نیروگاه رامین طراحی و اجرای سیستم پایش سوخت و اندازه گیری آنلاین راندمان واحدهای نیروگاه سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) ۹۱ معرفی پروژه
۱۸ نيروگاه جنوب فارس خدمات مهندسی دوره مقدماتی نيروگاه سیکل ترکیبی ۱۰۰۰ مگاواتي BOO شرکت انرژی تابان پویا ۹۰ معرفی پروژه
۱۹ نیروگاه کیش طراحی پایه نیروگاه تولید همزمان (Co-Generation) برق و آب شرکت سرمایه گذاری

صنعت نفت

۸۷ معرفی پروژه

 

۴- پروژه‌هاي خاتمه یافته شركت در زمينه خدمات مشاوره و مطالعاتی پروژه‌ها و طرحهاي نيروگاهي و صنعتی

رديف نام پروژه مشخصات پروژه كارفرما سال خاتمه توضیحات
۱ خدمات مشاوره قراردادی خدمات مشاوره تنظیم قراردادهای بهره برداری نیروگاههای زرگان، خرمشهر، چابهار و قم شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاههای صبا ۹۶ معرفی پروژه
۲ نیروگاه خرم آباد ارائه خدمات مشاوره فنی و حقوقی شرکت مولد نیروی خرم آباد ۹۱ معرفی پروژه
۳ نیروگاه علی آباد خدمات مشاوره برای انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد بهره برداری و تعمیرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) ۹۱ معرفی پروژه
۴ تبدیل نیروگاههای گازی به

سیکل ترکیبی

مطالعه و طراحی تبدیل نیروگاههای موجود گازی به سیکل ترکیبی سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

۹۰ معرفی پروژه
۵ ۳۰ نیروگاه سیکل ترکیبی طراحی نیروگاههای سیکل ترکیبی کوچک سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

۹۰ معرفی پروژه
۶ کارخانه لکوموتیو و واگن مترو مطالعات امکان سنجی احداث کارخانه شرکت مپنا ۸۹ معرفی پروژه
۷ نیروگاه سیمان تهران مطالعه و طراحی احداث نیروگاه اختصاصی مجتمع   سیمان بصورت بازیافت  حرارت (WHRSG) شرکت سیمان تهران ۸۹ معرفی پروژه
۸ خدمات مشاوره سرمایه گذاری خدمات مشاوره و تهیه  Business plan

سرمایه گذاری در صنعت تولید برق و انواع نیروگاه ها

شرکت سرمایه گذاری امید ۸۹ معرفی پروژه
۹ نيروگاه بادی حداده سمنان مطالعات امکان سنجی احداث نيروگاه بادي ۲۰۰ مگاواتي شرکت فراب ۸۸ معرفی پروژه
۱۰ فرودگاه بین المللی امام خمینی خدمات مهندسی و مشاوره سرمایه گذاری در پایانه دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی به روش BOT شرکت سرمایه گذاری مهرگان ۸۸ معرفی پروژه
۱۱ مطالعات سرمایه گذاری تهیه گزارش مطالعاتی و تهیه Business Plan سرمایه گذاری در طرح های نیروگاهی سرمایه گذاری بیمه ایران ۸۸ معرفی پروژه
۱۲ مطالعات سرمایه گذاری خدمات مشاوره و مطالعه سرمایه گذاری

در بازار انرژی ایران

شرکت سرمایه گذاری مهرگان ۸۸ معرفی پروژه
۱۳ نيروگاه جهرم مشاوره ارزیابی و فروش نيروگاه گازی ۹۵۴ مگاواتی سازمان توسعه برق ايران ۸۸ معرفی پروژه
۱۴ نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی شرکت انرژی تابان پویا ۸۷ معرفی پروژه
۱۵ نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری ایران ۸۷ معرفی پروژه
۱۶ نیروگاه سیکل ترکیبی ساوه مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی گروه صنعتی صفا ۸۷ معرفی پروژه
۱۷ نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی منجیل مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری متین ۸۷ معرفی پروژه
۱۸ مطالعه نيروگاه هاي بادي در كشور مطالعات توجيهي و تهيهBusiness Plan  بكارگيري انرژی‌های نو و احداث نيروگاه هاي بادي گروه صنعتي سديد ۸۶ معرفی پروژه