مهندس حسین محمودزاده

حسین محمودزاده
مدیر عامل

كارشناسي ارشد رشته برق – قدرت از دانشگاه تهران

برخی از سوابق كاري:
· عضو هيئت مديره شركت توانير

· مدير عامل و رئيس هيئت مديره سازمان توسعه برق ايران

· معاون مدير عامل شرکت مپنا

· مدیر پروژه و مدیر طرح های پروژه های نیروگاهی