دعوت به مناقصات

شماره عنوان شرح آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
1 فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت جهت انجام زیرسازی و پوشش ضد اسید تصفیه خانه و CPP نیروگاه سیکل ترکیبی فارس 14000317
14000317
پایان اعتبار
2 مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک توربین گاز ۲-۹۴V نیروگاه هرمز 13980616
13980516
پایان اعتبار
3 مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز تعمیرات HGPI واحد گاز نیروگاه هرمز 13980606
13980516
پایان اعتبار
4 مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیرات HGPI واحد گاز نیروگاه هرمز 13980606
13980516
پایان اعتبار
5 مناقصه انتخاب پیمانکار بهره برداری، تعمیرات جاری و خرید قطعات مصرفی نیروگاه هرمز 13980606
13980516
پایان اعتبار
6 شناسایی تامین کننده گان تامین لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم 13960126
13951224
پایان اعتبار
8 شناسائی شرکت ها جهت خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم 13960511
13960510
پایان اعتبار
7 شناسایی شرکت ها جهت خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم 13960508
13960426
پایان اعتبار
9 تعمیرات اساسی واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم 13960325
13960302
پایان اعتبار
10 طراحي ومهندسي،تامین تجهیزات واجرای طرح خنک سازی هوای ورودی توربینهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبي جهرم- به صورت کلیددردست(EPC) 13950317
13950227
پایان اعتبار

دعوت به مزایده

شماره عنوان شرح آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
1 مزايده عمومي فروش ضایعات فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم 13951204
13951126
پایان اعتبار