دعوت به مناقصات

شماره عنوان شرح آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
1 شناسایی تامین کننده گان تامین لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
پایان اعتبار
2 شناسائی شرکت ها جهت خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
پایان اعتبار
3 شناسایی شرکت ها جهت خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
پایان اعتبار
4 تعمیرات اساسی واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
پایان اعتبار
5 طراحي ومهندسي،تامین تجهیزات واجرای طرح خنک سازی هوای ورودی توربینهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبي جهرم- به صورت کلیددردست(EPC) ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
پایان اعتبار

دعوت به مزایده

شماره عنوان شرح آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
1 مزايده عمومي فروش ضایعات فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۹
پایان اعتبار