دعوت به مناقصات

شماره عنوان شرح آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
1 فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت جهت انجام زیرسازی و پوشش ضد اسید تصفیه خانه و CPP نیروگاه سیکل ترکیبی فارس 1400/03/17
1400/03/17
پایان اعتبار
2 مناقصه خرید پره های ثابت و متحرک توربین گاز 2-94V نیروگاه هرمز 1398/06/16
1398/05/16
پایان اعتبار
3 مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز تعمیرات HGPI واحد گاز نیروگاه هرمز 1398/06/06
1398/05/16
پایان اعتبار
4 مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیرات HGPI واحد گاز نیروگاه هرمز 1398/06/06
1398/05/16
پایان اعتبار
5 مناقصه انتخاب پیمانکار بهره برداری، تعمیرات جاری و خرید قطعات مصرفی نیروگاه هرمز 1398/06/06
1398/05/16
پایان اعتبار
6 شناسایی تامین کننده گان تامین لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم 1396/01/26
1395/12/24
پایان اعتبار
8 شناسائی شرکت ها جهت خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم 1396/05/11
1396/05/10
پایان اعتبار
7 شناسایی شرکت ها جهت خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم 1396/05/08
1396/04/26
پایان اعتبار
9 تعمیرات اساسی واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم 1396/03/25
1396/03/02
پایان اعتبار
10 طراحی ومهندسی،تامین تجهیزات واجرای طرح خنک سازی هوای ورودی توربینهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم- به صورت کلیددردست(EPC) 1395/03/17
1395/02/27
پایان اعتبار

دعوت به مزایده

شماره عنوان شرح آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
1 مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم 1395/12/04
1395/11/26
پایان اعتبار