مطالعات امکانسنجی

 

بانک ها و مؤسسات تأمين کننده منابع مالي طرح ها درفرآيند پرداخت تسهيلات، به منظور اطمينان از صحت برآوردها و بررسيهاي اقتصادي، فني ، مالي و اقتصادي بودن طرح هاي متقاضيان نيازمند انجام مطالعات اقتصادي، فني و مالي طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار مي باشند.

با توجه به تکلیف دولت به ایجاد نهادهای مشاوره مالی و سرمایه گذاری غیردولتی در زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی به نحوي که بانک ها و مجريان طرح ها پس از احراز اطمينان و اعتماد کامل به طرح هاي بررسي شده و همچنين در پي اعمال نظارتي که طرح در سايه آن بتواند به نتايج از پيش تعيين شده برسد، مبادرت به سرمايه گذاري کنند، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تشکیل گردید که امور مذکور از طریق این کانون صورت پذیرد.

شرکت توسعه انرژی متین به عنوان یکی از اعضاء تایید صلاحیت شده کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با اخذ رتبه ب-۱ در زمینه تهیه مطالعات امکانسنجی طرح ها، از سال ۱۳۸۶ مشغول به فعالیت می باشد و سوابق متعددی در خصوص تهیه طرح های امکان سنجی برای پروژه های مختلف داشته است. از مهمترین مشتریان این مجموعه میتوان به شرکت مپنا، گروه سرمایه گذاری بیمه ایران، گروه سرمایه گذاری امید، گروه سرمایه گذاری مهرگان، شرکت سرمایه گذاری ایران، شرکت سیمان تهران، گروه صنعتی صدید، شرکت فراب، گروه صنعتی صفا و سایر مشتریان را نام برد.

در صورتی که متقاضی دریافت تسهیلات بانکی می باشید، میتوانید به مراجعه به وب سایت کانون مشاروان اعتباری و سرمایه گذاری بانکی (اینجا) مشخصات شرکت توسعه انرژی متین را با کد عضویت ۸۸۷۴ مشاهده نمایید. همچنین جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه اجرای کار، با شرکت توسعه انرژی متین، امور بازرگانی و قراردادها تماس حاصل نمایید.

مطابق با مصوبه هیات عالی نظارت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، نرخ حق الزحمه مشاوران جهت انجام خدمات در رسته های تهیه گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرحها، مطابق با دستورالعمل (دانلود دستورالعمل) می باشد.

 


راهنما و فرمت گزارشات مورد تایید بانک صنعت و معدن