ورود تجهیزات اصلی بخش گاز نیروگاه هرمز

تجهیزات اصلی بخش گاز نیروگاه از جمله توربین، ژنراتور، ترانس اصلی و ترانس واحد وارد سایت نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین، این تجهیزات که در تاریخ 15 و 16 مهرماه، پس از بارگیری از طریق بندر شهید رجایی وارد نیروگاه هرمز شدند، در تامین تجهیزات اصلی بخش گاز نیروگاه از اهمیت بالایی برخوردارند.