پروژه خنک سازی هوای ورودی به توربین های گاز در نیروگاه جهرم

به منظور خنک سازی هوای ورودی به توربین های گاز نیروگاه جهرم، قرارداد اجرای طرح مذکور با پیمانکار مربوطه منعقد و زمین پروژه به پیمانکار تحویل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین، پیمانکار این طرح از طریق مناقصه انتخاب شده و واگذاری زمین به پیمانکار نیز در تاریخ 25 مهرماه صورت گرفت.

با توجه به تاثیر پذیری عملکرد توربین های گازی نسبت به تغییرات دمای محیط، میزان توان توربین ها و به تبع آن تولید انرژی در فصل گرما کاهش می یابد که این موضوع علاوه بر کاهش ظرفیت شبکه، موجب می شود تا نیروگاه نتواند از بخشی از ظرفیت خود استفاده نماید.

در حال حاضر در زمینه افزایش توان در توربین های گازی، طرح های خنک سازی هوای ورودی به کمپرسور توربین های گازی به دلیل هزینه سرمایه گذاری پایین، مدت زمان اجرای طرح ها و ساده بودن تکنولوژی آن به نسبت سایر طرح ها از اولویت بالایی برای نیروگاه های برخودار است، به طوری که شرکت توانیر نیز در خصوص اجرایی کردن و استفاده از این طرح ها تاکید دارد.

با توجه به موارد ذکر شده و به منظور خنک سازی هوای ورودی به توربین های گاز نیروگاه جهرم، قرارداد اجرای طرح مذکور پس از برگزاری مناقصه، از سوی شرکت توسعه انرژی متین با پیمانکار ذیربط منعقد و زمین پروژه با حضور نمایندگان طرفین قرارداد به پیمانکار تحویل گردید.