پروژه های مطالعاتی و مشاوره

پروژه‌های خاتمه یافته

رديف

نام پروژه

مشخصات پروژه

كارفرما

سال خاتمه

1

مشاوره فنی و قراردادی 

خدمات مطالعاتی و مشاوره برای تنظیم قرارداد تیپ بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه‌ها

شرکت صبا وابسته به بنیاد مستضعفان (O&M) 

96

2

نيروگاه بادی دامغان

مطالعات امکان سنجی احداث نيروگاه 100 مگاواتي

مولد نیروی نسیم سینا

90

3

کارخانه لکوموتیو و واگن مترو

مطالعات امکان سنجی احداث کارخانه

شرکت مپنا

89

4

نیروگاه سیمان تهران

مطالعه و طراحی احداث نیروگاه اختصاصی مجتمع   سیمان بصورت بازیافت حرارت (WHRSG) 

شرکت سیمان تهران

89

5

خدمات مشاوره سرمایه گذاری

خدمات مشاوره و تهیه  Business plan 

سرمایه گذاری در صنعت تولید برق و انواع نیروگاه ها

شرکت سرمایه گذاری امید

89

6

نیروگاه سیکل ترکیبی تهران 2

مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

شرکت انرژی تابان پویا

88

7

 نيروگاه بادی حداده سمنان

مطالعات امکان سنجی احداث نيروگاه بادي 200 مگاواتي

شرکت فراب

88

8

فرودگاه بین المللی امام خمینی

خدمات مهندسی و مشاوره سرمایه گذاری در پایانه دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی به روش BOO 

شرکت سرمایه گذاری مهرگان

88

9

مطالعات سرمایه گذاری

تهیه گزارش مطالعاتی و تهیه Business Plan سرمایه گذاری در طرح های نیروگاهی  

سرمایه گذاری بیمه ایران

88

10

مطالعات سرمایه گذاری

خدمات مشاوره و مطالعه سرمایه گذاری 

در بازار انرژی ایران

شرکت سرمایه گذاری مهرگان

88

11

نيروگاه خرم آباد

مطالعه امكان سنجي و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی 

شركت مولد نيروي خرم آباد

87

12

نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس

مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

شرکت انرژی تابان پویا

87

13

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

شرکت سرمایه گذاری ایران

87

14

نیروگاه سیکل ترکیبی ساوه

مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

گروه صنعتی صفا

87

15

نیروگاه بادی 100 مگاواتی منجیل

مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

شرکت سرمایه گذاری متین

87

16

مطالعه نيروگاه هاي بادي در كشور

مطالعات توجيهي و تهيهBusiness Plan  بكارگيري انرژی‌های نو و احداث نيروگاه هاي بادي 

گروه صنعتي سديد

86