ج-1- پروژه‌های در دست اجرای شرکت در زمینه مدیریت طرح (MC) پروژه‌ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتی

ردیف نام پروژه مشخصات پروژه کارفرما مدت

قرارداد (ماه)

سال شروع توضیحات
1 نیروگاه چابهار مدیریت طرح، نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی چابهار در استان سیستان و بلوچستان شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا

(بنیاد مستضعفان)

20 97 معرفی پروژه
2 خدمات جلب مشارکت خدمات مدیریت طرح جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مشترک در احداث نیروگاه های حرارتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) 18 97 معرفی پروژه
3 نیروگاه خورشیدی بوئین زهرا مدیریت طرح، مشاوره و خدمات مهندسی نیروگاه 10 مگاواتی فتوولتائیک در استان قزوین شرکت تولید انرژی فانوس آپادانا 27 97 معرفی پروژه
4 نیروگاه خورشیدی خنج مدیر طرح 10 مگاواتی فتوولتائیک در منطقه خنج استان فارس شرکت انرژی تابان پویا

(سرمایه گذاری غدیر)

24 97 معرفی پروژه
5 نیروگاه جنوب فارس مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی BOO در استان فارس شرکت انرژی تابان پویا

(سرمایه گذاری غدیر)

50 95 معرفی پروژه
6 نیروگاه هرمز مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی BOO شرکت توسعه برق غدیر اوکسین

(سرمایه گذاری غدیر)

69 92 معرفی پروژه
7 نیروگاه خرم آباد مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 968 مگاواتی BOO شرکت مولد نیروی خرم آباد
(بنیاد مستضعفان- شرکت سنا)
96 90 معرفی پروژه
8 نیروگاه خورشیدی شاهرود مدیریت طرح، مشاوره و خدمات مهندسی نیروگاه 10 مگاواتی فتوولتائیک در استان سمنان شرکت مولد نیروی نسیم سینا 27 96 معرفی پروژه
9 نیروگاه تهران 2 مدیریت طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO شرکت انرژی تابان پویا

(سرمایه گذاری غدیر)

96 88 معرفی پروژه


ج-2- پروژه‌های خاتمه یافته شرکت در زمینه مدیریت طرح (MC) پروژه‌ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتی

ردیف نام پروژه مشخصات پروژه کارفرما سال خاتمه توضیحات
1 نیروگاه جهرم مدیریت طرح احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1444مگاواتی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

(وابسته به بانک‌های سپه،تجارت و ملت)

97 معرفی پروژه
2 نیروگاه جنوب فارس مدیریت طرح دوره پیشبرد و مقدماتی نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی BOO شرکت انرژی تابان پویا 90 معرفی پروژه
3 نیروگاه ساوه مدیریت طرح دوره پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO گروه صنعتی صفا 88 معرفی پروژه
4 آب شیرین کن بندرعباس مدیریت طرح دوره پیشبرد و مقدماتی آب شیرین کن 100 هزار متر مکعب در روز BOT شرکت آب و فاضلاب هرمزگان 88 معرفی پروژه
5 نیروگاه یزد مدیریت طرح نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO شرکت سرمایه گذاری ایران 88 معرفی پروژه

 

ج-3- پروژه‌های در دست اجرای شرکت در زمینه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه‌ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتی

ردیف نام پروژه مشخصات پروژه کارفرما مدت قرارداد (ماه) سال شروع توضیحات
1 نیروگاه گهران سیرجان خدمات مهندسی نظارت عالیه، نظارت کارگاهی، بازار برق و ECA نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) 30 96 معرفی پروژه
2 نیروگاه کاسپین

(غرب مازندران)

خدمات مهندسی نظارت عالیه، نظارت کارگاهی، بازار برق و ECA نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) 36 96 معرفی پروژه
3 نیروگاه ماکو خدمات مهندسی نظارت عالیه، نظارت کارگاهی، بازار برق و ECA نیروگاه سیکل ترکیبی 285 مگاواتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (TPPH) 30 96 معرفی پروژه
4 نیروگاه هرمزان خدمات مهندسی نیروگاه 500 مگاواتی شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر 57 93 معرفی پروژه
5 نیروگاه قشم خدمات مهندسی نیروگاه 500 مگاواتی شرکت تولید انرژی گستر قشم 53 93 معرفی پروژه
6 نیروگاه فارس نظارت بر بهره برداری و تعمیرات و عملیات فروش برق و بررسی صورتحسابهای بازار برق نیروگاه سیکل ترکیبی 1035 مگاواتی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس 74 91 معرفی پروژه
7 نیروگاه تهران 2 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نیروگاه

سیکل ترکیبی 500 مگاواتی

شرکت انرژی تابان پویا 108 88 معرفی پروژه
8 نیروگاه ماهشهر نظارت کارگاهی نیروگاه گازی 648 مگاواتی سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی)

120 88 معرفی پروژه

 


 

ج-4- پروژه‌های خاتمه یافته شرکت در زمینه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه‌ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتی

ردیف نام پروژه مشخصات پروژه کارفرما سال خاتمه توضیحات
1 نیروگاه هرمز خدمات مهندسی طراحی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی BOO شرکت غدیر اینترنشنال – GIC

(وابسته به شرکت سرمایه گذاری غدیر)

96 معرفی پروژه
2 نیروگاه جنوب فارس خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی BOO (فاز2) شرکت انرژی تابان پویا 95 معرفی پروژه
3 کارخانه آلومینیوم المهدی مطالعه وطراحی کاهش توان رآکتیو و اصلاح کیفیت برق مصرفی کارخانه شرکت آلومینیوم المهدی 94 معرفی پروژه
4 نیروگاه علی آباد خدمات مهندسی دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد شرکت تولید برق آذرخش

(وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت مپنا)

94 معرفی پروژه
5 نیروگاه خرم آباد خدمات مهندسی دوره پیشبرد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد شرکت مولد نیروی خرم آباد 93 معرفی پروژه
6 نیروگاه بادی دامغان خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نیروگاه

بادی 100 مگاواتی

شرکت مولد نیروی نسیم سینا 93 معرفی پروژه
7 نیروگاه بهبهان مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

92 معرفی پروژه
8 نیروگاه هریس مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

92 معرفی پروژه
9 نیروگاه سبزوار مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

92 معرفی پروژه
10 نیروگاه رفسنجان مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

92 معرفی پروژه
11 نیروگاه زنجان 4 (اشراق) مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

92 معرفی پروژه
12 نیروگاه زاهدان مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

92 معرفی پروژه
13 نیروگاه خمین مشاوره فنی و قراردادی دوره پیشبرد و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

92 معرفی پروژه
14 نیروگاه رامین طراحی و اجرای سیستم پایش سوخت و اندازه گیری آنلاین راندمان واحدهای نیروگاه سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) 91 معرفی پروژه
15 نیروگاه جنوب فارس خدمات مهندسی دوره مقدماتی نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی BOO شرکت انرژی تابان پویا 90 معرفی پروژه
16 نیروگاه کیش طراحی پایه نیروگاه تولید همزمان (Co-Generation) برق و آب شرکت سرمایه گذاری

صنعت نفت

87 معرفی پروژه
17 نیروگاه جهرم نظارت بر بهره برداری و تعمیرات و بازار برق نیروگاه سیکل ترکیبی1434مگاواتی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

(وابسته به بانک‌های سپه،تجارت، ملت و پست بانک)

97 معرفی پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

ج-5- پروژه‌های خاتمه یافته شرکت در زمینه خدمات مشاوره و مطالعاتی پروژه‌ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتی

ردیف نام پروژه مشخصات پروژه کارفرما سال خاتمه توضیحات
1 خدمات مشاوره قراردادی خدمات مشاوره قراردادهای بهره برداری از نیروگاههای زرگان، خرمشهر، چابهار و قم شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاههای صبا 96 معرفی پروژه
2 نیروگاه خرم آباد ارائه خدمات مشاوره فنی و حقوقی شرکت مولد نیروی خرم آباد 91 معرفی پروژه
3 نیروگاه علی آباد خدمات مشاوره برای انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد بهره برداری و تعمیرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) 91 معرفی پروژه
4 تبدیل نیروگاههای گازی به

سیکل ترکیبی

مطالعه و طراحی تبدیل نیروگاههای موجود گازی به سیکل ترکیبی سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

90 معرفی پروژه
5 30 نیروگاه سیکل ترکیبی طراحی نیروگاههای سیکل ترکیبی کوچک سازمان توسعه برق ایران

(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

90 معرفی پروژه
6 کارخانه لکوموتیو و واگن مترو مطالعات امکان سنجی احداث کارخانه شرکت مپنا 89 معرفی پروژه
7 نیروگاه سیمان تهران مطالعه و طراحی احداث نیروگاه اختصاصی مجتمع   سیمان بصورت بازیافت حرارت (WHRSG) شرکت سیمان تهران 89 معرفی پروژه
8 خدمات مشاوره سرمایه گذاری خدمات مشاوره و تهیه  Business plan

سرمایه گذاری در صنعت تولید برق و انواع نیروگاه ها

شرکت سرمایه گذاری امید 89 معرفی پروژه
9 نیروگاه بادی حداده سمنان مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه بادی 200 مگاواتی شرکت فراب 88 معرفی پروژه
10 فرودگاه بین المللی امام خمینی خدمات مهندسی و مشاوره سرمایه گذاری در پایانه دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی به روش BOT شرکت سرمایه گذاری مهرگان 88 معرفی پروژه
11 مطالعات سرمایه گذاری تهیه گزارش مطالعاتی و تهیه Business Plan سرمایه گذاری در طرح های نیروگاهی سرمایه گذاری بیمه ایران 88 معرفی پروژه
12 مطالعات سرمایه گذاری خدمات مشاوره و مطالعه سرمایه گذاری

در بازار انرژی ایران

شرکت سرمایه گذاری مهرگان 88 معرفی پروژه
13 نیروگاه جهرم مشاوره ارزیابی و فروش نیروگاه گازی 954 مگاواتی سازمان توسعه برق ایران 88 معرفی پروژه
14 نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی شرکت انرژی تابان پویا 87 معرفی پروژه
15 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری ایران 87 معرفی پروژه
16 نیروگاه سیکل ترکیبی ساوه مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی گروه صنعتی صفا 87 معرفی پروژه
17 نیروگاه بادی 100 مگاواتی منجیل مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری متین 87 معرفی پروژه
18 مطالعه نیروگاه های بادی در کشور مطالعات توجیهی و تهیهBusiness Plan  بکارگیری انرژی‌های نو و احداث نیروگاه های بادی گروه صنعتی سدید 86 معرفی پروژه