مزايده عمومي فروش ضایعات فلزی

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
مزايده عمومي فروش ضایعات فلزی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
پایان اعتبار