Uncategorized

آخرین تاریخ به روز رسانی : 1399/02/08
تاریخ به روز رسانی : 1397/12/15

پروژه

ج-1- پروژه‌های در دست اجرای شرکت در زمینه مدیریت طرح (MC) پروژه‌ها و طرحهای نیروگاهی و صنعتی   ردیف نام پروژه مشخصات پروژه کارفرما...

تاریخ به روز رسانی : 1397/10/30

مطالعات امکانسنجی

  بانک ها و مؤسسات تأمین کننده منابع مالی طرح ها درفرآیند پرداخت تسهیلات، به منظور اطمینان از صحت برآوردها و بررسیهای اقتصادی، فنی...