آلومینیوم المهدی

کارخانه آلومینیوم المهدی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شمال غرب شهر بندرعباس واقع شده است.

وضعیت فعلی پروژه

در حال بهره برداری

نوع پروژه

کارخانه تولید آلومینیوم

نحوه تامین مالی

خرید از سازمان خصوصی سازی به صورت نقدی

نام کارفرما

شرکت آلومینیوم المهدی

پیمانکار اصلی

_

محل پروژه

شهرستان بندرعباس

کارفرما : شرکت آلومینیوم المهدی
وضعیت فعلی پروژه

در حال بهره برداری

عنوان قرارداد

مطالعه و طراحی کاهش توان راکتیو و اصلاح کیفیت برق مصرفی کارخانه

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع: 1394/8/12
خاتمه: 1394/12/4

مدت قرارداد

4 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

بررسی وضعیت فعلی کیفیت برق مصرفی کارخانه و مصارف راکتیو و ضریب توان و طراحی گزینه های مختلف فنی و اقتصادی برای کاهش توان راکتیو و انتخاب گزینه برتر