نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

محل در نظر گرفته شده برای نیروگاه سیکل یزد در نزدیکی شهر یزد بوده است.

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

500 مگاوات

نوع مالکیت

_

نحوه تامین مالی

حساب ذخیره ارزی

نام کارفرما

شرکت سرمایه گذاری ایران

پیمانکار اصلی

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل نیروگاه

استان یزد شهر یزد


مقطع اجرایی فعلی

در حال بهره برداری

عنوان قرارداد

مدیریت طرح (MC) پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

تاریخ شروع و خاتمه

شروع: 1385/7/1
خاتمه: 1388/12/30

مدت قرارداد

42 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

برنامه ریزی، ارجاع کار، مدیریت و مطالعه و طراحی، مدیریت تدارکات و ساخت و نصب، مدیریت کیفیت، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ایمنی، مدیریت امور قراردادی، مدیریت تحویل و خدمات راه اندازی، مستندسازی، ارزیابی و ارزشیابی و اطلاع رسانی