نیروگاه بادی دامغان-خدمات مهندسی

پروژه نیروگاه بادی دامغان به صورت BOO در محدوده ای به وسعت 1000 هکتار در منطقه امیریه واقع در جنوب غربی شهرستان دامغان استان سمنان در نظر گرفته شد. سرمایه گذار و کارفرمای پروژه شرکت مولد نیروی سینا می باشد.

وضعیت فعلی پروژه

متوقف

نوع نیروگاه

تجدید پذیر بادی

ظرفیت اسمی نیروگاه

100 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

مولد نیروی نسیم سینا

محل نیروگاه

استان سمنان - شهرستان دامغان

کارفرما : مولد نیروی نسیم سینا
مقطع اجرایی فعلی

متوقف

عنوان قرارداد

خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی برای احداث نیروگاه بادی 100 مگاواتی

تاریخ شروع و خاتمه

شروع:1389/1/30
خاتمه:1393/6/30

مدت قرارداد

53 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

انجام خدمات مهندسی طراحی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نیروگاه بادی