نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم -بخش گاز

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم واقع در 25 کیلومتری شهرستان جهرم، دارای 6 واحد گازی   159 مگاواتی و 3 واحد بخار   160 مگاواتی؛ مجموعاً به ظرفیت اسمی 1444 مگاوات می باشد.  این نیروگاه در سال 1393 بابت رد دیون دولت به بانک های سپه، تجارت، گروه مالی ملت و پست بانک واگذار گردید.

اولین واحد گازی نیروگاه در تاریخ 1386/04/14 و آخرین واحد آن در تاریخ 1387/08/13 با شبکه سراسری سنکرون گردیده است.

وضعیت فعلی پروژه

در دست بهره برداری

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

1444 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

واگذاری از سازمان خصوصی سازی به صورت رد دین

نام کارفرما

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

پیمانکار اصلی بخش گاز نیروگاه

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

محل نیروگاه

25کیلومتری جاده جهرم به شیراز

کارفرما : شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
مقطع اجرایی فعلی

در دست بهره برداری

عنوان قرارداد

نظارت بر بهره برداری، تعمیرات و فروش برق نیروگاه

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع 1393/09/01
خاتمه 1396/12/29

مدت قرارداد

40 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

ارائه خدمات مشاوره مهندسی توسط "مهندس مشاور" به "شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم" بعنوان مالک نیروگاه بمنظور نظارت بر بهره برداری، تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی نیروگاه، انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات، انعقاد کلیه قراردادهای نیروگاه و نظارت بر اجرای آنها شامل قراردادهای بهره برداری، تامین لوازم یدکی، تعمیرات اساسی، فروش برق و سایر قراردادهای لازم و همچنین سایر کارهای ضروری نیروگاه