آب شیرین کن بندرعباس

پروژه آب شیرین کن بندرعباس باظرفیت روزانه 100،000 مترمکعب می باشد.

وضعیت فعلی پروژه

در حال بهره برداری

نوع پروژه

آب شیرین کن

ظرفیت اسمی

100،000 مترمکعب آب شیرین به طور روزانه

نوع مالکیت

BOOT

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

بندرعباس

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
عنوان قرارداد

مدیریت طرح آب شیرین کن بندرعباس

تاریخ شروع و خاتمه

1388

مدت قرارداد

7 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

خدمات مدیریت طرح جهت عقد قرارداد EPC با پیمانکار منتخب کارفرما