نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم – بخش بخار

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم واقع در 25 کیلومتری شهرستان جهرم، دارای 6 واحد گاز و 3 واحد بخار می باشد.  این نیروگاه در سال 1393 بابت رد دیون دولت به بانک های سپه، تجارت، گروه مالی ملت و پست بانک واگذار گردید.

 

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

بخش بخار 480 مگاوات و ظرفیت کل نیروگاه 1444 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

آورده نقدی

نام کارفرما

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

پیمانکار اصلی

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)

محل نیروگاه

25 کیلومتری جاده جهرم به شیراز

کارفرما : شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم
عنوان قرارداد

مدیریت طرح (MC) پروژه احداث بخش بخار نیروگاه

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع: 1394/8/1
خاتمه: 1397/8/30

مدت قرارداد

37 ماه

وضعیت قرارداد

فعال

شرح خدمات قرارداد

انجام خدمات مدیریت طرح برای سرمایه گذاری و تکمیل احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم