نیروگاه بادی حداده سمنان

نیروگاه بادی 200مگاواتی حداده در شهرستان سمنان واقع شده است.

وضعیت فعلی پروژه

متوقف

نوع نیروگاه

بادی

ظرفیت اسمی نیروگاه

200 مگاوات

نوع مالکیت

_

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

شرکت فراب

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان سمنان – حداده


عنوان قرارداد

مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه بادی 200 مگاواتی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1388/1/1
خاتمه:1388/9/30

مدت قرارداد

9 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث نیروگاه بادی 200 مگاواتی