خدمات مشاوره سرمایه گذاری امید

نام کارفرما

شرکت سرمایه گذاری امید(وابسته به بانک سپه)

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری امید
عنوان قرارداد

خدمات مشاوره و تهیه business plan سرمایه گذاری در صنعت تولید برق و انواع نیروگاه ها

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1389/6/1
خاتمه:1389/10/12

مدت قرارداد

5 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- بررسی وضعیت منابع انرژی و تولید و مصرف برق در ایران و جهان
2- پیش بینی بازار تقاضای انرژی برق
3- مطالعه اقتصاد صنعت برق ایران
4- مطالعه نحوه مشارکت بخش غیردولتی در صنعت برق ایران
5- شناسایی و معرفی انواع طرح های مناسب برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایران
6- برای قیمت تمام شده و نرخ های برق در ایران
7- تحلیل مالی و اقتصادی و آنالیز ریسک و بررسی شاخصهای اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت برق
8- بررسی امکان سوآپ برق بین ایران و کشورهای منطقه