نیروگاه حرارتی رامین

نیروگاه حرارتی رامین در شهرستان اهواز قرار دارد.

وضعیت فعلی پروژه

در حال بهره برداری

نوع نیروگاه

نیروگاه بخاری

ظرفیت اسمی نیروگاه

_

نوع مالکیت

_

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان خوزستان شهرستان اهواز

کارفرما : سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
عنوان قرارداد

طراحی و اجرای سیستم پایش سوخت و اندازه گیری آنلاین راندمان واحدهای نیروگاه

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1390/12/25
خاتمه:1391/11/30

مدت قرارداد

11 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم پایش سوخت و اندازه گیری آنلاین واحدهای گازی نیروگاه و تهیه نرم افزارهای مخصوص با قابلیت پردازش اطلاعات در سه حالت مصرف سوخت (ازوت،گاز،ترکیبی)