سیمان تهران

نام کارفرما

شرکت سیمان تهران

محل پروژه

استان تهران

کارفرما : سیمان تهران
وضعیت فعلی پروژه

در حال بهره برداری

عنوان قرارداد

مطالعه و طراحی احداث نیروگاه اختصاصی مجتمع سیمان به صورت بازیافت حرارت (WHRSG)

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1388/10/1
خاتمه: 1389/6/28

مدت قرارداد

9 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- بررسی نیازهای الکتریکی بخش های مختلف کارخانه
2- محاسبه و برآورد ظرفیت بهینه تولید برق مورد نیاز مجتمع
3- بررسی و پیشنهاد روشهای مختلف تامین برق مجتمع در دراز مدت
4- امکان سنجی احداث نیروگاه اختصاصی و پست برق در مجتمع
5- برآورد احجام و فضاهای مورد نیاز احداث نیروگاه اختصاصی
6- بررسی و مقایسه و اقتصادی گزینه های مختلف تامین برق و پیشنهاد گزینه برتر
7- تهیه گزارش نهایی امکتن سنجی، طرح توجیهی و مدل مالی و اقتصادی پروژه