نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد در دو فاز اجرا می گردد. فاز اول به صورت یک بلوک سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۴۸۴ مگاوات و با سیستم خنک کن ACC و بویلر بازیافت با مشعل اضافی اجرا خواهد شد.سوخت اصلی، گاز و سوخت پشتیبان، گازوئیل می باشد.

وضعیت پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

968 مگاوات در دو فاز

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی

نام کارفرما

شرکت مولد نیروی خرم آباد (وابسته به شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا)

پیمانکار اصلی

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل نیروگاه

نیروگاه در استان لرستان، جنوب شرق شهر خرم آباد و در جاده کمربندی آن واقع شده است.

کارفرما : شرکت مولد نیروی خرم آباد
مقطع اجرایی فعلی

انجام کارهای ساختمانی و تامین تجهیزات

عنوان قرارداد

خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1391/11/1
خاتمه:1394/12/29

مدت پروژه

38 ماه

وضعیت قرارداد

فعال

شرح خدمات قرارداد

1- مطالعات مقدماتی و تعقیب استراتژی اجرای بخش بخار پروژه
2- انجام مطالعات تخصصی واحد مجوزهای لازم
3- طراحی مفهومی (Conceptual Design) و تهیه اسناد مناقصه
4- انتخاب پیمانکار EPC
5- انعقاد قرارداد EPC
6- همکاری با کارفرما در تامین مالی پروژه