نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد در دو فاز اجرا می گردد. فاز اول به صورت یک بلوک سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 968 مگاوات  و با سیستم خنک کن ACC و بویلر بازیافت با مشعل اضافی اجرا خواهد شد. سوخت اصلی، گاز و سوخت پشتیبان، گازوئیل می باشد.

وضعیت پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

968 مگاوات در دو فاز

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی

نام کارفرما

شرکت مولد نیروی خرم آباد (وابسته به شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا)

پیمانکار اصلی

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل نیروگاه

نیروگاه در استان لرستان، جنوب شرق شهر خرم آباد و در جاده کمربندی آن واقع شده است.

کارفرما : شرکت مولد نیروی خرم آباد
مقطع اجرایی فعلی

در حال بهره برداری

عنوان قرارداد

خدمات مدیریت طرح (MC) نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1390/12/24
خاتمه:1398/12/29

مدت پروژه

96 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

انجام خدمات مدیریت طرح در خصوص ارائه خدمات مدیریت، هماهنگی، برنامه ریزی، کنترل پروژه و استفاده از خدمات مدیریتی (مدیریت عالی و مدیریت کارگاهی) برای کلیه فعالیت های اجرایی، ساختمانی، ساخت، نصب و عملیات پیش راه اندازی، راه اندازی، بهره برداری آزمایشی و تحویل و همچنین خدمات مربوط به دوره اولیه بهره برداری و دوره تضمین و موارد مرتبط با آنها در سطح کل پروژه می باشد.