نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

نیروگاه 235 مگاواتی سیکل ترکیبی هرمز شامل یک واحد گاز و یک واحد بخار در دست احداث می باشد.

وضعیت پروژه

در حال بهره برداری

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

235 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

تسهیلات از صندوق توسعه ملی – آورده سرمایه گذار

نام کارفرما

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین(وابسته به شرکت سرمایه گذاری غدیر)

پیمانکار اصلی

شرکت بهره برداری و تعمیرات مپنا

محل نیروگاه

استان هرمزگان شهر بندر عباس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

کارفرما : شرکت توسعه برق غدیر اوکسین
مقطع اجرایی فعلی

در حال بهره برداری

عنوان قرارداد

الحاقیه شماره 3 خدمات مدیریت طرح نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1398/07/01
خاتمه:1399/12/29

مدت قرارداد

17 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- خدمات نظارت بر بهره برداري:

- نظارت بر امور بهره برداري.

- نظارت بر تعمير و نگهداري.

- نظارت بر تامين قطعات يدكي.

- نظارت بر تامين و مصرف سوخت.

- بررسي و انعقاد قراردادهاي جانبي.

- تهيه گزارشات و مطالعات لازم.

- نظارت بر اجراي مقررات و دستورالعمل ها.

2- خدمات فروش برق نيروگاه:

- تهيه صورت حسابهاي فروش برق.

- نظارت بر اجراي قرارداد ECA.