نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

نیروگاه 235 مگاواتی سیکل ترکیبی هرمز شامل یک واحد گاز و یک واحد بخار در دست احداث می باشد.

وضعیت پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

235 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

تسهیلات از صندوق توسعه ملی – آورده سرمایه گذار

نام کارفرما

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین(وابسته به شرکت سرمایه گذاری غدیر)

پیمانکار اصلی

شرکت جی آی سی اینترنشنال ایرانیان

محل نیروگاه

استان هرمزگان شهر بندر عباس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

کارفرما : شرکت توسعه برق غدیر اوکسین
مقطع اجرایی فعلی

نصب و راه اندازی واحد گاز

عنوان قرارداد

خدمات مهندسی مشاور

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1394/07/01
خاتمه:1397/12/29

مدت قرارداد

42ماه

وضعیت قرارداد

فعال

شرح خدمات قرارداد

- طراحی پایه (Basic Design)
- بازنگری مدارک مهندسی(Design Review)
- نظارت کارگاهی (Supervision)