نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

نیروگاه سیکل ترکیبی فارس دارای 6 واحد گازی GE-F9 به ظرفیت نامی 123.4 و 3 واحد بخاری به ظرفیت نامی 98.3 می باشد. این نیروگاه توسط دولت احداث گردیده است. واحدهای گازی در سال 1374 و واحدهای بخاری در سال 1381 به بهره برداری رسیده اند. این نیروگاه در سال 1391 بابت رد دین دولت به بانک تجارت واگذار شد و بانک تجارت نیز با تاسیس شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس نسبت به مدیریت نیروگاه اقدام نمود. در شهریور 1394 این نیروگاه توسط بانک تجارت و از طریق فرابورس به گروه فرو آلیاژ گنو فروخته شد.

وضعیت فعلی پروژه

در حال بهره برداری

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

1035مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

آورده نقدی

نام کارفرما

شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس

پیمانکار اصلی

شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس(بهره بردار)

محل نیروگاه

شیراز – ابتدای جاده فسا- نرسیده به پلیس راه- انتهای جاده اختصاصی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

کارفرما : شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس
مقطع اجرایی فعلی

در حال بهره برداری

عنوان قرارداد

خدمات مشاوره و نظارت بر بهره برداری، تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1391/11/01
خاتمه :1397/12/29

وضعیت قرارداد

فعال

مدت قرارداد

74 ماه

شرح خدمات قرارداد

ارائه خدمات مشاوره مهندسی توسط "مهندس مشاور" به "شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس" بعنوان مالک نیروگاه بمنظور نظارت بر بهره برداری، تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی نیروگاه، انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات، انعقاد کلیه قراردادهای نیروگاه و نظارت بر اجرای آنها شامل قراردادهای بهره برداری، تامین لوازم یدکی، تعمیرات اساسی، فروش برق و سایر قراردادهای لازم و همچنین سایر کارهای ضروری نیروگاه