نیروگاه سیکل ترکیبی قشم

نیروگاه سیکل ترکیبی قشم شامل دو واحد گازی  و یک واحد بخار می باشد.

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

500 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نوع تامین مالی

تسهیلات از صندوق توسعه ملی – آورده سرمایه گذار

نام کارفرما

شرکت تولید انرژی گستر قشم

پیمانکار اصلی

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل نیروگاه

استان هرمزگان جزیره قشم

کارفرما : شرکت تولید انرژی گستر قشم
مقطع اجرایی فعلی

در دست احداث

عنوان قرارداد

خدمات مهندسی دوره پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی قشم

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع: 1393/03/01
خاتمه:1397/07/30

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

مدت قرارداد

53 ماه

شرح خدمات قرارداد

انجام مطالعات امکان سنجی، تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی بانکی، انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق به همراه ضمائم و جداول آن، انعقاد قرارداد EPC با پیمانکار اصلی پروژه