مشاوره و ارزیابی فروش نیروگاه جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم واقع در ۲۵ کیلومتری شهرستان جهرم، دارای ۶ واحد گاز و ۳ واحد بخار می باشد. این نیروگاه در سال ۱۳۹۳ بابت رد دیون دولت به بانک های سپه، تجارت، گروه مالی ملت و پست بانک واگذار گردید.

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

ظرفیت اسمی واحد بخار ۴۸۰ مگاوات و ظرفیت اسمی کل نیروگاه ۱۴۴۴ مگاوات

نام کارفرما

سازمان توسعه برق ایران(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)

محل نیروگاه

۲۵ کیلومتری جاده جهرم به شیراز

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران(شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)
عنوان قرارداد

خدمات مشاوره و ارزیابی فروش نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1387/10/01
خاتمه:1388/06/31

مدت قرارداد

9 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1-جمع آوری و مستند سازی اطلاعات فنی، مالی و بازرگانی نیروگاه
2-تهیه اسناد مزایده فروش اقساطی نیروگاه
3-برآورد قیمت پایه نیروگاه
4-برگزاری مزایده فروش و انعقاد قراردادهای فروش نیروگاه و خرید تضمین برق
5-همکاری با کارفرما در اجرای قرارداد فروش اقساطی و انجام مراتب تحویل نیروگاه به خریدار
6-نظارت عالیه و مانیتورینگ عملیات تکمیل نیروگاه و ارائه خدمات لازم به کارفرما تا COD آخرین واحد
7-ارائه خدمات لازم به کارفرما جهت بررسی صورتحسابهای خرید برق در مراحل اولیه تولید نیروگاه و در طول مدت عهده داری مسئولیت توسط سازمان توسعه برق ایران