مطالعات سرمایه گذاری شرکت مهرگان

وضعیت فعلی پروژه

خاتمه یافته

نام کارفرما

شرکت سرمایه گذاری مهرگان

کارفرما : سرمایه گذاری مهرگان
عنوان قرارداد

خدمات مشاوره و مطالعه سرمایه گذاری در بازار انرژی ایران

تاریخ شروع و خاتمه

شروع: 1388/1/1
خاتمه: 1388/8/30

مدت پروژه

8 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- بررسی وضعیت منابع و تولید مصرف برق در ایران و جهان
2- بررسی بازار تقاضا و نیازها و برنامه های آینده توسعه بخش برق کشور
3- تحلیل وضعیت کلی اقتصادی و بررسی منابع مالی، سرمایه گذاری و مالکیت در صنعت برق ایران
4- مطالعه نحوه مشارکت بخش غیردولتی و ارائه ساختارها و مدلهای سرمایه گذاری در تاسیسات برق
5- شناسایی و معرفی انواع طرحهای مناسب برای سرمایه گذاری در صنعت برق
6- بررسی اقتصادی قیمت تمام شده و قیمت های فروش محصولات تولیدی در صنعت برق ایران
7- تحلیل اقتصادی آنالیز ریسک و بررسی شاخصهای اقتصادی سرمایه گذاری در تاسیسات آب و برق
8- جمع بندی و پیشنهاد
7-